Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma on tärkeä osa metsätaloutta

Osaavina metsäalan ammattilaisina toteutamme vuosien kokemuksella myös metsäsuunnitelmat. Metsäsuunnitelma on pitkän ajan toimintasuunnitelma, joka tehdään yleensä 10 vuodeksi. Suunnitelma tehdään aina metsänomistajan toiveet ja tavoitteet huomioiden, esimerkiksi puutuotannon maksimoinen, metsän virkistyskäyttö tai riistan hyvinvointi. Metsäsuunnitelma kertoo metsänomistajalle, millä toimenpiteillä tavoitteisiin on mahdollista päästä. Metsäsuunnitelmaan sisältyy myös talousarvio suunnitelmajaksolle.

Metsäsuunnitelmaa varten mitataan puusto, arvioidaan metsän kunto ja ennustetaan metsän kasvu hakkuut ja hoitotyöt huomioiden. Samalla voidaan arvioida metsän arvo myyntiä, perunkirjoitusta tms. varten. Metsän arvo koostuu puuston nykyisestä ja mahdollisesta odotusarvosta, maapohjan arvosta ja mahdollisista muista metsän arvoa vähentävistä tai lisäävistä tekijöistä. Näitä eri tekijöitä arvioimme vuosien kokemuksella.

Hyvin tehdyn metsäsuunnitelman avulla koko metsän hallinnointi helpottuu. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!