Metsänistutus ja metsänhoito - Urjala

Huolellinen metsänistutus ja -hoito varmistaa metsän tuoton sekä arvon säilymisen

Metsä-Ässän avulla varmistat metsäsi tuoton. Huolehdimme metsäsi kunnosta tekemällä tarvittavat hoitotyöt aina maanmuokkauksesta taimikon istutuksiin ja harvennuksiin, joilla taataan metsän hyvä taloudellinen tuotto ja hyvinvointi. 


Kokonaisvaltaista metsänhoitoa istutuksista taimikon harvennuksiin

  • Metsänuudistus ja maanmuokkaus: Avohakkuiden jälkeen metsän uudistaminen tulisi hoitaa kuntoon noin vuoden kuluessa. Ennen istutusta metsälle tehdään tarvittaessa raivaukset ja maanmuokkaukset. Hyvin hoidettu maanmuokkaus parantaa taimien kasvua, helpottaa istutustyötä ja varmistaa metsän hyvän alkukehityksen. Uudistamistöiden päätyttyä voimme tehdä taimikon perustamisilmoituksen Metsäkeskukselle.
  • Metsänistutus: Uusi ja tuottava taimikko saadaan aikaan huolellisilla puuntaimien istutuksilla ja kylvöillä. Kylvöt hoidetaan yleensä maanmuokkauksen yhteydessä, toisinaan myös erikseen metsurityönä. Istutettava puulaji valitaan aina kasvupaikan mukaan. Valtaosa uudistusaloista istutetaan nykyään kuuselle. Istutukset tehdään keväisin ja sopiviin kohteisiin myös myöhäissyksyllä.
  • Taimikon varhaishoito: Taimikon varhaishoidosta huolehtiminen on tärkein toimenpide, jolla metsänomistaja voi vaikuttaa metsänkasvatuksen kannattavuuteen. Ensimmäisinä vuosina taimien kasvua haittaavat heinä ja myöhemmin, n. 5 vuoden iässä nopeakasvuiset lehtipuut. Paras aika heinäntorjuntaan on loppusyksy, kun heinä on kuollut ja havupuun taimet erottuvat vihreinä. Pahimmissa paikoissa käytämme heinäntorjuntaan myrkkyä. Varhaisperkauksella poistetaan havupuita haittaavat lehtipuut. Siihen paras ajankohta on keskikesä.
  • Ylispuiden poisto: Teemme siemen- ja verhopuiden poistot tasaisesti taimettuneen metsäalueen päältä. Ylispuiden poistossa vaurioituu yleensä aina osa syntyneestä taimikosta. Kun poisto tehdään metsurityönä, taimikon vauriot jäävät huomattavasti pienemmiksi konetyöhön verrattuna.
  • Taimikon harvennus: Taimikon harvennuksessa poistetaan liian tiheässä kasvavaa taimikkoa ja huonolaatuiset puut. Harvennus tulisi tehdä n. 10-20 vuoden iässä ja 3-6 metrin pituudessa. Kasvatettaviksi valitaan laadultaan parhaat ja taloudellisesti arvokkaimmat puut. Työhön voi saada Kestävän metsätalouden rahoitustukea, tarvittaessa teemme hakemuksen metsänomistajan puolesta.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä metsällesi tarvittavat hoitotyöt. 

Ota yhteyttä!