Metsänhakkuut - Urjala 

Energiapuuhakkuut, harvennushakkuut ja muut hakkuut osana onnistunutta metsähoitoa

Metsänharvennukset ovat tärkeä osa metsänhoitoa. Harvennuksilla pidetään yllä metsien hyvinvointia parantamalla jäljelle jäävien puiden elinvoimaisuutta. Oikein tehdyillä hakkuilla saadaan arvokasta tuloa metsänomistajalle.

Teemme pääasiassa energiapuuhakkuita ja harvennushakkuita, sekä jatkuvan kasvatuksen hakkuita moottorisahatöinä. Näin hakkuut voidaan suorittaa erityistä tarkkuutta vaativalla otteella.

Energiapuuhakkuut

Energiapuuhakkuita teemme kohteissa, joissa taimikon harvennus on myöhästynyt merkittävästi. Energiapuuhakkuita tehdään lähinnä nuoriin metsiin, joista ei saada metsäteollisuudelle kelpaavaa aineispuuta. Tarvittaessa voimme hoitaa myös energiapuun kuljetuksen tien varteen ja myynnin energiapuuhaketta käyttäviin kohteisiin, kuten lämpölaitoksiin. 

Harvennushakkuut

Harvennushakkuilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita. Harvennushakkuutarve määritellään puuston vuosittaisen kasvun ja yleisen kunnon perusteella. Teemme harvennushakkuita metsuritöinä pääasiassa kohteisiin, joihin ei päästä hakkuukoneella tai joihin ei kohteen pienuuden vuoksi ole järkevää mennä. Kilpailuvalttimme on työn jälki, joka on useimmiten metsurityössä selvästi konetyötä parempi.

Jatkuvan kasvatuksen hakkuut

Jatkuva kasvatus on yhä suositumpi metsänhoitomuoto, jonka hakkuut soveltuvat hyvin varsinkin maisemallisesti arvokkaille kohteille, korpisoille ja soistuneille kankaille. Jatkuvassa kasvatuksessa ei tehdä avohakkuita, vaan metsä pidetään jatkuvasti puustoisena. Vanhaa metsää harvennetaan sopivasti, jotta sekaan syntyy nuorempia puita. Tavoitteena on, että metsässä olisi aina monen ikäisiä puita ja hakkuissa poistettaisiin pääasiassa isoimpia puita pienten seasta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!