Kemera-laki muuttuu!

15.04.2015

Vuosia suunniteltu ja valmisteltu kemera-lain muutos on viimein tulossa voimaan kesän aikana. Uuden lain ehdoista ja tukitasoista saati tuettavista työlajeista ei voi vielä sanoa mitään varmaa. Vanhan lain mukaiset työt on haettava viimeistään 17.4.2015 mennessä. Määräpäivän jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Puutteellisia hakemuksia voidaan jälkikäteen täydentää, mutta esim. uusia kuvioita ei hankkeille voida lisätä; ei myöskään edellä mainitun määräpäivän jälkeen valmistuneita nuoren metsän hoitotöitä. Eli jos nyt on vielä hakematta tänä vuonna toteutettuja taimikonhoitotöitä joille ei ole tukea haettu, niin nyt kiireesti hakemus menemään. Vaikka sitten vaillinainen, sitä ehtii sitten täydentää myöhemmin.

Uuden lain mukaisia hakemuksia käsitellään vasta kun laki on saatu voimaan. Ajankohta ei vielä ole tiedossa. Tärkeä huomioitava muutos on, että taimikon varhaishoito tulee tällä tietoa tuettavien töiden piiriin. Toinen tärkeä muistettava asia on, että myös nuoren metsän hoitotukea täytyy jatkossa hakea etukäteen. Lisätietoa aiheesta Metsäkeskuksen sivuilta.